مقالات

 Life-Cycle دامنه بین المللی (دوره تمدید و وضعیت های مختلف دامنه های بین المللی) | چرخه حیات دامنه بین الملل

چرخه حیات دامنه های بین الملل (دوره های تمدید و وضعیت های مختلف دامنه ) 1- فعال / Active در...

 آموزش تنظیم رابط های شناسه در Nic.ir

در این آموزش قصد داریم رفع خطای تنظیم دسترسی به نمایندگان جهت ثبت دامنه  را با تصویر ضمیمه توضیح...

 آموزش ثبت دامنه های بین المللی

اخیرا ممکن است دامنه هایی که در هاست کنترل ثبت می کنید با یک پیام در صفحه ی اصلی برای شما به...