انتقال دامنه

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*


انتقال یک عدد دامنه

* در صورتی که دامنه شما از پسوند خاصی که توسط آسان وب هاست پشتیبانی نمی شود ، می باشد یا به تازگی تمدید شده است اقدام به انتقال نفرمایید.