سرور مجازی با پورت 10 گیگ از دیتاسنتر شاتل

 • سرور مجازی دیتاسنتر شاتل - پلن یک
  • حافظه موقت 1 گیگابایت
  • پردازنده 1 هسته
  • پهنای باند نامحدود یک به 10 استفاده
  • فضای ذخیره سازی 80 گیگابایت
  • شاتل دیتاسنتر
 • سرور مجازی دیتاسنتر شاتل - پلن دو
  • حافظه موقت 2 گیگابایت
  • پردازنده 2 هسته
  • پهنای باند نامحدود
  • فضای ذخیره سازی 100 گیگابایت
 • سرور مجازی دیتاسنتر شاتل - پلن سه
  • حافظه موقت 4 گیگابایت
  • پردازنده 4 هسته
  • پهنای باند نامحدود
  • فضای ذخیره سازی 150 گیگابایت
  • شاتل دیتاسنتر
 • سرور مجازی دیتاسنتر شاتل - پلن چهار
  • حافظه موقت 8 گیگابایت
  • پردازنده 8 هسته
  • پهنای باند نامحدود
  • فضای ذخیره سازی 150 گیگابایت SSD RAID10
  • 10 گیگ پورت