فضای حرفه ای کلود سی پنل ایران دیتاسنتر برج میلاد

سرورهای قدرتمند SSD RAID10 سی پنل ایران کلود در دیتاسنتر برج میلاد!
 • 200 مگابایت سی پنل ایران
  500000.00
  شش ماهه
  900000.00
  سالانه
  1700000.00
  دوساله
  • 200 مگابایت فضا
  • نامحدود! ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • پرسرعت SSD RAID10 نوع هارد
  • سرور ابری (Cloud) لینوکس سیستم عامل
  • 2 عدد دیتابیس
  • لایت اسپید وب سرور
  • دیتاسنتر برج میلاد محل سرور
  • سی پنل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • 1 افزودن دامنه اضافی
  • نامحدود دیگر امکانات
 • 500مگابایت سی پنل ایران
  800000.00
  شش ماهه
  1500000.00
  سالانه
  2700000.00
  دوساله
  • 500 مگابایت فضا
  • نامحدود! ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • پرسرعت SSD RAID10 نوع هارد
  • سرور ابری (Cloud) لینوکس سیستم عامل
  • 5 عدد دیتابیس
  • لایت اسپید وب سرور
  • دیتاسنتر برج میلاد محل سرور
  • سی پنل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • 2 افزودن دامنه اضافی
  • نامحدود دیگر امکانات
 • 1گیگابایت سی پنل ایران
  1400000.00
  شش ماهه
  2700000.00
  سالانه
  • 1024مگابایت فضا
  • نامحدود! ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • پرسرعت SSD RAID10 نوع هارد
  • سرور ابری (Cloud) لینوکس سیستم عامل
  • 15 عدد دیتابیس
  • لایت اسپید وب سرور
  • دیتاسنتر برج میلاد محل سرور
  • سی پنل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • 3 افزودن دامنه اضافی
  • نامحدود دیگر امکانات
 • 2گیگابایت سی پنل ایران
  2300000.00
  شش ماهه
  4400000.00
  سالانه
  • 2048مگابایت فضا
  • نامحدود! ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • پرسرعت SSD نوع هارد
  • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
  • 25 عدد دیتابیس
  • لایت اسپید وب سرور
  • دیتاسنتر زیرساخت محل سرور
  • سی پنل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • 4 افزودن دامنه اضافی
  • نامحدود دیگر امکانات
 • 5گیگابایت سی پنل ایران
  2200000.00
  سه ماهه
  4300000.00
  شش ماهه
  8400000.00
  سالانه
  • 5120مگابایت فضا
  • نامحدود! ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • پرسرعت SSD نوع هارد
  • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
  • 50 عدد دیتابیس
  • لایت اسپید وب سرور
  • دیتاسنتر زیرساخت محل سرور
  • سی پنل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • 5 افزودن دامنه اضافی
  • نامحدود دیگر امکانات
 • 7 گیگابایت سی پنل ایران
  900000.00
  ماهانه
  2600000.00
  سه ماهه
  5000000.00
  شش ماهه
  9000000.00
  سالانه
  • 7168مگابایت فضا
  • نامحدود! ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • پرسرعت SSD نوع هارد
  • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
  • 50 عدد دیتابیس
  • لایت اسپید وب سرور
  • دیتاسنتر زیرساخت محل سرور
  • سی پنل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • 5 افزودن دامنه اضافی
  • نامحدود دیگر امکانات
 • 10گیگابایت سی پنل ایران
  1500000.00
  ماهانه
  4300000.00
  سه ماهه
  8300000.00
  شش ماهه
  15000000.00
  سالانه
  • 10240مگابایت فضا
  • نامحدود! ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • پرسرعت SSD نوع هارد
  • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
  • 100 عدد دیتابیس
  • لایت اسپید وب سرور
  • دیتاسنتر زیرساخت محل سرور
  • سی پنل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • 10 افزودن دامنه اضافی
  • نامحدود دیگر امکانات
 • 15گیگابایت سی پنل ایران
  2200000.00
  ماهانه
  6000000.00
  سه ماهه
  11000000.00
  شش ماهه
  20000000.00
  سالانه
  • 15360مگابایت فضا
  • نامحدود! ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • پرسرعت SSD نوع هارد
  • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
  • 100 عدد دیتابیس
  • لایت اسپید وب سرور
  • برج میلاد محل سرور
  • سی پنل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • 12 افزودن دامنه اضافی
  • نامحدود دیگر امکانات
 • 20 گیگابایت سی پنل ایران
  2700000.00
  ماهانه
  7900000.00
  سه ماهه
  14000000.00
  شش ماهه
  25000000.00
  سالانه
  • 20480مگابایت فضا
  • نامحدود! ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • پرسرعت SSD نوع هارد
  • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
  • 150 عدد دیتابیس
  • لایت اسپید وب سرور
  • دیتاسنتر زیرساخت محل سرور
  • سی پنل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • 15 افزودن دامنه اضافی
  • نامحدود دیگر امکانات
 • 30 گیگابایت سی پنل ایران
  4000000.00
  ماهانه
  11000000.00
  سه ماهه
  20000000.00
  شش ماهه
  37000000.00
  سالانه
  • 30720مگابایت فضا
  • نامحدود! ترافیک ماهیانه
  • Cpanel کنترل پنل
  • پرسرعت SSD نوع هارد
  • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
  • 150 عدد دیتابیس
  • لایت اسپید وب سرور
  • دیتاسنتر زیرساخت محل سرور
  • سی پنل پنل
  • نامحدود پارک دامنه
  • 20 افزودن دامنه اضافی
  • نامحدود دیگر امکانات