کارت خرید

350,000 ریال
شش ماهه
هاست 200 مگابایت دایرکت ادمین ایران
فضا
200 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود (سرور ۴)
سرعت دانلود ثابت از سرور
60-120 مگابایت بر ثانیه
پورت سرور
1گیگابیت
قابلیت انتخاب نسخه های مختلف php
5.5,5.3,5.2
کنترل پنل
DirctAdmin
دیتابیس
2 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
دیتاسنتر زیرساخت
پارک دامنه
نامحدود
هارد سرور
SSD پرسرعت
افزودن دامنه اضافی
1
دیگر امکانات
نامحدود
500,000 ریال
شش ماهه
هاست 500 مگابایت دایرکت ادمین ایران
فضا
500 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود (سرور ۴)
سرعت دانلود ثابت از سرور
60-120 مگابایت بر ثانیه
پورت سرور
1گیگابیت
قابلیت انتخاب نسخه های مختلف php
5.5,5.3,5.2
کنترل پنل
DirctAdmin
دیتابیس
3 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
دیتاسنتر زیرساخت
پارک دامنه
نامحدود
هارد سرور
SSD پرسرعت
افزودن دامنه اضافی
2
دیگر امکانات
نامحدود
1,000,000 ریال
شش ماهه
هاست 1 گیگ دایرکت ادمین ایران
فضا
1024 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود (سرور ۴)
سرعت دانلود ثابت از سرور
60-120 مگابایت بر ثانیه
پورت سرور
1گیگابیت
قابلیت انتخاب نسخه های مختلف php
5.5,5.3,5.2
کنترل پنل
DirctAdmin
دیتابیس
5 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
دیتاسنتر زیرساخت
پارک دامنه
نامحدود
هارد سرور
SSD پرسرعت
افزودن دامنه اضافی
4
دیگر امکانات
نامحدود
1,650,000 ریال
شش ماهه
هاست 2 گیگ دایرکت ادمین ایران
فضا
2048 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود (سرور ۴)
سرعت دانلود ثابت از سرور
60-120 مگابایت بر ثانیه
پورت سرور
1گیگابیت
قابلیت انتخاب نسخه های مختلف php
5.5,5.3,5.2
کنترل پنل
DirctAdmin
دیتابیس
6 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
دیتاسنتر زیرساخت
پارک دامنه
نامحدود
هارد سرور
SSD پرسرعت
افزودن دامنه اضافی
6
دیگر امکانات
نامحدود
600,000 ریال
ماهانه
هاست 5 گیگ دایرکت ادمین ایران
فضا
5120 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود (سرور ۴)
سرعت دانلود ثابت از سرور
60-120 مگابایت بر ثانیه
پورت سرور
1گیگابیت
قابلیت انتخاب نسخه های مختلف php
5.5,5.3,5.2
کنترل پنل
DirctAdmin
دیتابیس
8 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
دیتاسنتر زیرساخت
پارک دامنه
نامحدود
هارد سرور
SSD پرسرعت
افزودن دامنه اضافی
8
دیگر امکانات
نامحدود
900,000 ریال
ماهانه
هاست 10 گیگ دایرکت ادمین ایران
فضا
10240 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود (سرور ۴)
سرعت دانلود ثابت از سرور
60-120 مگابایت بر ثانیه
پورت سرور
1گیگابیت
قابلیت انتخاب نسخه های مختلف php
5.5,5.3,5.2
کنترل پنل
DirctAdmin
دیتابیس
10 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
دیتاسنتر زیرساخت
پارک دامنه
نامحدود
هارد سرور
SSD پرسرعت
افزودن دامنه اضافی
10
دیگر امکانات
نامحدود
1,950,000 ریال
ماهانه
هاست 20 گیگ دایرکت ادمین ایران - سرویس ویژه
فضا
20480 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود (سرور ۴)
سرعت دانلود ثابت از سرور
60-120 مگابایت بر ثانیه
پورت سرور
1گیگابیت
قابلیت انتخاب نسخه های مختلف php
5.5,5.3,5.2
کنترل پنل
DirctAdmin
دیتابیس
10 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
دیتاسنتر زیرساخت
پارک دامنه
نامحدود
هارد سرور
SSD پرسرعت
افزودن دامنه اضافی
10
دیگر امکانات
نامحدود
2,000,000 ریال
ماهانه
فضای لینوکس ایران با پهنای باند نامحدود و پنل دایرکت ادمین - 25 گیگ دایرکت ادمین ایران - سرویس ویژه
فضا
25600 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود (سرور ۴)
سرعت دانلود ثابت از سرور
60-120 مگابایت بر ثانیه
پورت سرور
1گیگابیت
قابلیت انتخاب نسخه های مختلف php
5.3,5.4,5.5,5.6,7.0
کنترل پنل
DirctAdmin
دیتابیس
10 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
دیتاسنتر زیرساخت
پارک دامنه
نامحدود
هارد سرور
SSD پرسرعت
افزودن دامنه اضافی
10
دیگر امکانات
نامحدود
2,500,000 ریال
ماهانه
هاست 30 گیگ دایرکت ادمین ایران - سرویس ویژه
فضا
30 گیگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود
سرعت دانلود ثابت از سرور
60-120 مگابایت بر ثانیه
پورت سرور
1گیگابیت
قابلیت انتخاب نسخه های مختلف php
5.3,5.4,5.5,5.6,7.0
کنترل پنل
DirctAdmin
دیتابیس
10 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
دیتاسنتر زیرساخت
پارک دامنه
نامحدود
هارد سرور
SSD پرسرعت
افزودن دامنه اضافی
10
دیگر امکانات
نامحدود