عربة التسوق

يبدأ من
1,800,000 ریال
شهري
پلن یک
1 گیگابایت
حافظه موقت
1 هسته
پردازنده
نامحدود
پهنای باند
80 گیگابایت
فضای ذخیره سازی
يبدأ من
2,800,000 ریال
شهري
پلن دو
2 گیگابایت
حافظه موقت
2 هسته
پردازنده
نامحدود
پهنای باند
100 گیگابایت
فضای ذخیره سازی
170 هزار تومان
قیمت
يبدأ من
3,850,000 ریال
شهري
پلن سه
4 گیگابایت
حافظه موقت
4 هسته
پردازنده
نامحدود
پهنای باند
150 گیگابایت
فضای ذخیره سازی
220 هزار تومان
قیمت
يبدأ من
5,750,000 ریال
شهري
پلن چهار
6 گیگابایت
حافظه موقت
4 هسته
پردازنده
نامحدود
پهنای باند
200 گیگابایت
فضای ذخیره سازی
340 هزار تومان
قیمت