سبد خرید

فضای حرفه ای کلود سی پنل ایران دیتاسنتر زیرساخت

200مگابایت سی پنل ایران
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود! ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • پرسرعت SSD نوع هارد
 • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
 • 2 عدد دیتابیس
 • لایت اسپید وب سرور
 • دیتاسنتر زیرساخت محل سرور
 • سی پنل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • 1 افزودن دامنه اضافی
 • نامحدود دیگر امکانات
500مگابایت سی پنل ایران
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود! ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • پرسرعت SSD نوع هارد
 • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
 • 5 عدد دیتابیس
 • لایت اسپید وب سرور
 • دیتاسنتر زیرساخت محل سرور
 • سی پنل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • 2 افزودن دامنه اضافی
 • نامحدود دیگر امکانات
1گیگابایت سی پنل ایران
 • 1024مگابایت فضا
 • نامحدود! ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • پرسرعت SSD نوع هارد
 • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
 • 15 عدد دیتابیس
 • لایت اسپید وب سرور
 • دیتاسنتر زیرساخت محل سرور
 • سی پنل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • 3 افزودن دامنه اضافی
 • نامحدود دیگر امکانات
2گیگابایت سی پنل ایران
 • 2048مگابایت فضا
 • نامحدود! ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • پرسرعت SSD نوع هارد
 • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
 • 25 عدد دیتابیس
 • لایت اسپید وب سرور
 • دیتاسنتر زیرساخت محل سرور
 • سی پنل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • 4 افزودن دامنه اضافی
 • نامحدود دیگر امکانات
5گیگابایت سی پنل ایران
 • 5120مگابایت فضا
 • نامحدود! ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • پرسرعت SSD نوع هارد
 • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
 • 50 عدد دیتابیس
 • لایت اسپید وب سرور
 • دیتاسنتر زیرساخت محل سرور
 • سی پنل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • 5 افزودن دامنه اضافی
 • نامحدود دیگر امکانات
10گیگابایت سی پنل ایران
 • 10240مگابایت فضا
 • نامحدود! ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • پرسرعت SSD نوع هارد
 • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
 • 100 عدد دیتابیس
 • لایت اسپید وب سرور
 • دیتاسنتر زیرساخت محل سرور
 • سی پنل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • 10 افزودن دامنه اضافی
 • نامحدود دیگر امکانات
20 گیگابایت سی پنل ایران
 • 20480مگابایت فضا
 • نامحدود! ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • پرسرعت SSD نوع هارد
 • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
 • 150 عدد دیتابیس
 • لایت اسپید وب سرور
 • دیتاسنتر زیرساخت محل سرور
 • سی پنل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • 15 افزودن دامنه اضافی
 • نامحدود دیگر امکانات
هاست دانلود ایران 60GB

سرویس های هاست دانلود بدون بانک اطلاعاتی است
امکان زیپ و آنزیپ در سرویس ها وجود دارد
پنل سی پنل برای هاست دانلود ارائه می شود
امکان اضافه کردن و پارک دامنه نامحدود است
این سرویس صرفا برای هاست های دانلود استفاده می شود و برای راه اندازی سایت نیست
هزینه این سرویس فقط ماهیانه دریافت می شود
این سرویس ** بک آپ ** ندارد