سبد خرید

هاست سی پنل حرفه ای خارج - سرور اختصاصی اروپا آسان وب هاست

گارانتی کیفیت سرویس با گارانتی برگشت وجه

فضای حرفه ای کلود سی پنل فرانسه - 100 مگابایت
 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود! ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • پرسرعت SSD نوع هارد
 • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
 • 1 عدد دیتابیس
 • لایت اسپید وب سرور
 • OVH France محل سرور
 • سی پنل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • 1 افزودن دامنه اضافی
 • نامحدود دیگر امکانات
فضای حرفه ای کلود سی پنل فرانسه - 200 مگابایت
 • 200 مگابایت فضا
 • نامحدود! ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • پرسرعت SSD نوع هارد
 • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
 • 2 عدد دیتابیس
 • لایت اسپید وب سرور
 • OVH France محل سرور
 • سی پنل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • 2 افزودن دامنه اضافی
 • نامحدود دیگر امکانات
فضای حرفه ای کلود سی پنل فرانسه 500 مگابایت
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود! ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • پرسرعت SSD نوع هارد
 • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
 • 5 عدد دیتابیس
 • لایت اسپید وب سرور
 • OVH France محل سرور
 • سی پنل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • 5 افزودن دامنه اضافی
 • نامحدود دیگر امکانات
فضای حرفه ای کلود سی پنل فرانسه 1 گیگابایت
 • 1024 مگابایت فضا
 • نامحدود! ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • پرسرعت SSD نوع هارد
 • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
 • 10 عدد دیتابیس
 • لایت اسپید وب سرور
 • OVH France محل سرور
 • سی پنل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • 10 افزودن دامنه اضافی
 • نامحدود دیگر امکانات
فضای حرفه ای کلود سی پنل فرانسه 2 گیگابایت
 • 2048 مگابایت فضا
 • نامحدود! ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • پرسرعت SSD نوع هارد
 • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
 • 15 عدد دیتابیس
 • لایت اسپید وب سرور
 • OVH France محل سرور
 • سی پنل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • 15 افزودن دامنه اضافی
 • نامحدود دیگر امکانات
فضای حرفه ای کلود سی پنل فرانسه 5 گیگابایت
 • 5120 مگابایت فضا
 • نامحدود! ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • پرسرعت SSD نوع هارد
 • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
 • 20 عدد دیتابیس
 • لایت اسپید وب سرور
 • OVH France محل سرور
 • سی پنل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • 20 افزودن دامنه اضافی
 • نامحدود دیگر امکانات
فضای حرفه ای کلود سی پنل فرانسه 10 گیگابایت
 • 10240 مگابایت فضا
 • نامحدود! ترافیک ماهیانه
 • Cpanel کنترل پنل
 • پرسرعت SSD نوع هارد
 • سرور ابری (Cloud) لینوکس نوع کانفیگ سیستم عامل
 • 25 عدد دیتابیس
 • لایت اسپید وب سرور
 • OVH France محل سرور
 • سی پنل پنل
 • نامحدود پارک دامنه
 • 25 افزودن دامنه اضافی
 • نامحدود دیگر امکانات