کارت خرید

200,000 ریال
شش ماهه
فضای حرفه ای کلود سی پنل آلمان - 100 مگابایت Hetzner
فضا
100 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
1 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
Hetzner آلمان
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
1
دیگر امکانات
نامحدود
350,000 ریال
شش ماهه
فضای حرفه ای کلود سی پنل آلمان - 200 مگابایت Hetzner
فضا
200 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
2 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
Hetzner آلمان
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
2
دیگر امکانات
نامحدود
520,000 ریال
شش ماهه
فضای حرفه ای کلود سی پنل آلمان - 500 مگابایت Hetzner
فضا
500 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
5 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
Hetzner آلمان
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
5
دیگر امکانات
نامحدود
1,000,000 ریال
شش ماهه
فضای حرفه ای کلود سی پنل آلمان - 1 گیگابایت Hetzner
فضا
1024 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
10 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
Hetzner آلمان
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
10
دیگر امکانات
نامحدود
1,650,000 ریال
شش ماهه
فضای حرفه ای کلود سی پنل آلمان - 2 گیگابایت Hetzner
فضا
2048 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
15 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
Hetzner آلمان
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
15
دیگر امکانات
نامحدود
1,550,000 ریال
سه ماهه
فضای حرفه ای کلود سی پنل آلمان - 5 گیگابایت Hetzner
فضا
5120 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
20 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
Hetzner آلمان
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
20
دیگر امکانات
نامحدود
900,000 ریال
ماهانه
فضای حرفه ای کلود سی پنل آلمان - 10 گیگابایت Hetzner
فضا
10240 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
25 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
Hetzner آلمان
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
25
دیگر امکانات
نامحدود
1,450,000 ریال
ماهانه
فضای حرفه ای کلود سی پنل آلمان - 15 گیگابایت Hetzner
فضا
15360مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD raid10
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
100 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
هتزنر آلمان
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
12
دیگر امکانات
نامحدود
1,950,000 ریال
ماهانه
فضای حرفه ای کلود سی پنل آلمان - 20 گیگابایت Hetzner
فضا
20480مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
50 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
Hetzner آلمان
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
50
دیگر امکانات
نامحدود
2,450,000 ریال
ماهانه
فضای حرفه ای کلود سی پنل آلمان - 30 گیگابایت Hetzner
فضا
20480مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
50 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
Hetzner آلمان
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
50
دیگر امکانات
نامحدود