Bestillingskurv

Start fra
1,300,000 ریال
Månedlig
پلن یک
1 گیگابایت
حافظه موقت
1 هسته
پردازنده
نامحدود
پهنای باند
80 گیگابایت
فضای ذخیره سازی
Start fra
2,000,000 ریال
Månedlig
پلن دو
2 گیگابایت
حافظه موقت
2 هسته
پردازنده
نامحدود
پهنای باند
100 گیگابایت
فضای ذخیره سازی
170 هزار تومان
قیمت
Start fra
2,750,000 ریال
Månedlig
پلن سه
4 گیگابایت
حافظه موقت
4 هسته
پردازنده
نامحدود
پهنای باند
150 گیگابایت
فضای ذخیره سازی
220 هزار تومان
قیمت
Start fra
4,100,000 ریال
Månedlig
پلن چهار
6 گیگابایت
حافظه موقت
4 هسته
پردازنده
نامحدود
پهنای باند
200 گیگابایت
فضای ذخیره سازی
340 هزار تومان
قیمت