کارت خرید

سرور مجازی دیتاسنتر افرانت آسان وب هاست


پلن یک
پلن دو
پلن سه
پلن چهار
پلن پنج
پلن شش
پلن یک
1 گیگابایت
حافظه موقت
1 هسته
پردازنده
150 گیگابایت
پهنای باند
80 گیگابایت
فضای ذخیره سازی
100 هزار تومان
قیمت
شروع از
1,000,000 ریال
ماهانه
پلن دو
2 گیگابایت
حافظه موقت
2 هسته
پردازنده
200 گیگابایت
پهنای باند
100 گیگابایت
فضای ذخیره سازی
150 هزار تومان
قیمت
شروع از
1,500,000 ریال
ماهانه
پلن سه
4 گیگابایت
حافظه موقت
4 هسته
پردازنده
250 گیگابایت
پهنای باند
150 گیگابایت
فضای ذخیره سازی
200 هزار تومان
قیمت
شروع از
2,000,000 ریال
ماهانه
پلن چهار
6 گیگابایت
حافظه موقت
4 هسته
پردازنده
300 گیگابایت
پهنای باند
200 گیگابایت
فضای ذخیره سازی
300 هزار تومان
قیمت
شروع از
3,000,000 ریال
ماهانه
پلن پنج
8 گیگابایت
حافظه موقت
6 هسته
پردازنده
400 گیگابایت
پهنای باند
300 گیگابایت
فضای ذخیره سازی
400 هزار تومان
قیمت
شروع از
4,000,000 ریال
ماهانه
پلن شش
12 گیگابایت
حافظه موقت
8 هسته
پردازنده
600 گیگابایت
پهنای باند
500 گیگابایت
فضای ذخیره سازی
600 هزار تومان
قیمت
شروع از
6,000,000 ریال
ماهانه