سبد خرید

شروع از
1,300,000 ریال
ماهانه
پلن یک
1 گیگابایت
حافظه موقت
1 هسته
پردازنده
نامحدود
پهنای باند
80 گیگابایت
فضای ذخیره سازی
شروع از
2,000,000 ریال
ماهانه
پلن دو
2 گیگابایت
حافظه موقت
2 هسته
پردازنده
نامحدود
پهنای باند
100 گیگابایت
فضای ذخیره سازی
170 هزار تومان
قیمت
شروع از
2,750,000 ریال
ماهانه
پلن سه
4 گیگابایت
حافظه موقت
4 هسته
پردازنده
نامحدود
پهنای باند
150 گیگابایت
فضای ذخیره سازی
220 هزار تومان
قیمت
شروع از
4,100,000 ریال
ماهانه
پلن چهار
6 گیگابایت
حافظه موقت
4 هسته
پردازنده
نامحدود
پهنای باند
200 گیگابایت
فضای ذخیره سازی
340 هزار تومان
قیمت