کارت خرید

شروع از
1,800,000 ریال
ماهانه
پلن یک
1 گیگابایت
حافظه موقت
1 هسته
پردازنده
150 گیگابایت
پهنای باند
80 گیگابایت
فضای ذخیره سازی
100 هزار تومان
قیمت
شروع از
2,800,000 ریال
ماهانه
پلن دو
2 گیگابایت
حافظه موقت
2 هسته
پردازنده
200 گیگابایت
پهنای باند
100 گیگابایت
فضای ذخیره سازی
150 هزار تومان
قیمت
شروع از
3,850,000 ریال
ماهانه
پلن سه
4 گیگابایت
حافظه موقت
4 هسته
پردازنده
250 گیگابایت
پهنای باند
150 گیگابایت
فضای ذخیره سازی
200 هزار تومان
قیمت
شروع از
5,750,000 ریال
ماهانه
پلن چهار
6 گیگابایت
حافظه موقت
4 هسته
پردازنده
300 گیگابایت
پهنای باند
200 گیگابایت
فضای ذخیره سازی
300 هزار تومان
قیمت