سبد خرید

200,000 ریال
شش ماهه
فضای حرفه ای کلود سی پنل فرانسه - 100 مگابایت
فضا
100 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
1 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
OVH France
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
1
دیگر امکانات
نامحدود
350,000 ریال
شش ماهه
فضای حرفه ای کلود سی پنل فرانسه - 200 مگابایت
فضا
200 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
2 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
OVH France
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
2
دیگر امکانات
نامحدود
520,000 ریال
شش ماهه
فضای حرفه ای کلود سی پنل فرانسه 500 مگابایت
فضا
500 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
5 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
OVH France
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
5
دیگر امکانات
نامحدود
1,000,000 ریال
شش ماهه
فضای حرفه ای کلود سی پنل فرانسه 1 گیگابایت
فضا
1024 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
10 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
OVH France
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
10
دیگر امکانات
نامحدود
1,000,000 ریال
شش ماهه
فضا
1024 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
10 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
OVH France
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
10
دیگر امکانات
نامحدود
1,650,000 ریال
شش ماهه
فضای حرفه ای کلود سی پنل فرانسه 2 گیگابایت
فضا
2048 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
15 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
OVH France
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
15
دیگر امکانات
نامحدود
1,550,000 ریال
سه ماهه
فضای حرفه ای کلود سی پنل فرانسه 5 گیگابایت
فضا
5120 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
20 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
OVH France
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
20
دیگر امکانات
نامحدود