کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

فضای حرفه ای کلود سی پنل فرانسه - 100 مگابایت
فضا :100 مگابایت
ترافیک ماهیانه :نامحدود!
کنترل پنل :Cpanel
نوع هارد: پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل: سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس: 1 عدد
وب سرور : لایت اسپید
محل سرور: OVH France
پنل: سی پنل
پارک دامنه: نامحدود
افزودن دامنه اضافی: 1
دیگر امکانات : نامحدود
150,000 ریال شش ماهه
300,000 ریال سالانه
550,000 ریال دوساله
فضای حرفه ای کلود سی پنل فرانسه - 200 مگابایت
فضا :200 مگابایت
ترافیک ماهیانه :نامحدود!
کنترل پنل :Cpanel
نوع هارد: پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل: سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس: 2 عدد
وب سرور : لایت اسپید
محل سرور: OVH France
پنل: سی پنل
پارک دامنه: نامحدود
افزودن دامنه اضافی: 2
دیگر امکانات : نامحدود
250,000 ریال شش ماهه
500,000 ریال سالانه
850,000 ریال دوساله
فضای حرفه ای کلود سی پنل فرانسه 500 مگابایت
فضا :500 مگابایت
ترافیک ماهیانه :نامحدود!
کنترل پنل :Cpanel
نوع هارد: پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل: سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس: 5 عدد
وب سرور : لایت اسپید
محل سرور: OVH France
پنل: سی پنل
پارک دامنه: نامحدود
افزودن دامنه اضافی: 5
دیگر امکانات : نامحدود
400,000 ریال شش ماهه
800,000 ریال سالانه
1,500,000 ریال دوساله
فضای حرفه ای کلود سی پنل فرانسه 1 گیگابایت
فضا :1024 مگابایت
ترافیک ماهیانه :نامحدود!
کنترل پنل :Cpanel
نوع هارد: پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل: سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس: 10 عدد
وب سرور : لایت اسپید
محل سرور: OVH France
پنل: سی پنل
پارک دامنه: نامحدود
افزودن دامنه اضافی: 10
دیگر امکانات : نامحدود
750,000 ریال شش ماهه
1,500,000 ریال سالانه
2,700,000 ریال دوساله
فضای حرفه ای کلود سی پنل فرانسه 2 گیگابایت
فضا :2048 مگابایت
ترافیک ماهیانه :نامحدود!
کنترل پنل :Cpanel
نوع هارد: پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل: سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس: 15 عدد
وب سرور : لایت اسپید
محل سرور: OVH France
پنل: سی پنل
پارک دامنه: نامحدود
افزودن دامنه اضافی: 15
دیگر امکانات : نامحدود
1,250,000 ریال شش ماهه
2,400,000 ریال سالانه
4,400,000 ریال دوساله
فضای حرفه ای کلود سی پنل فرانسه 5 گیگابایت
فضا :5120 مگابایت
ترافیک ماهیانه :نامحدود!
کنترل پنل :Cpanel
نوع هارد: پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل: سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس: 20 عدد
وب سرور : لایت اسپید
محل سرور: OVH France
پنل: سی پنل
پارک دامنه: نامحدود
افزودن دامنه اضافی: 20
دیگر امکانات : نامحدود
1,200,000 ریال سه ماهه
2,400,000 ریال شش ماهه
4,200,000 ریال سالانه
8,000,000 ریال دوساله
فضای حرفه ای کلود سی پنل فرانسه 10 گیگابایت
فضا :10240 مگابایت
ترافیک ماهیانه :نامحدود!
کنترل پنل :Cpanel
نوع هارد: پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل: سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس: 25 عدد
وب سرور : لایت اسپید
محل سرور: OVH France
پنل: سی پنل
پارک دامنه: نامحدود
افزودن دامنه اضافی: 25
دیگر امکانات : نامحدود
700,000 ریال ماهانه
2,100,000 ریال سه ماهه
4,200,000 ریال شش ماهه
8,400,000 ریال سالانه
15,000,000 ریال دوساله
فضای حرفه ای کلود سی پنل فرانسه 20 گیگابایت
فضا :20480مگابایت
ترافیک ماهیانه :نامحدود!
کنترل پنل :Cpanel
نوع هارد: پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل: سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس: 50 عدد
وب سرور : لایت اسپید
محل سرور: دیتاسنتر زیرساخت
پنل: سی پنل
پارک دامنه: نامحدود
افزودن دامنه اضافی: 50
دیگر امکانات : نامحدود
1,400,000 ریال ماهانه
4,000,000 ریال سه ماهه
8,000,000 ریال شش ماهه
14,000,000 ریال سالانه
26,000,000 ریال دوساله