سبد خرید

350,000 ریال
شش ماهه
200مگابایت سی پنل ایران
فضا
200 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
2 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
دیتاسنتر زیرساخت
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
1
دیگر امکانات
نامحدود
550,000 ریال
شش ماهه
500مگابایت سی پنل ایران
فضا
500 مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
5 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
دیتاسنتر زیرساخت
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
2
دیگر امکانات
نامحدود
1,000,000 ریال
شش ماهه
1گیگابایت سی پنل ایران
فضا
1024مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
15 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
دیتاسنتر زیرساخت
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
3
دیگر امکانات
نامحدود
1,650,000 ریال
شش ماهه
2گیگابایت سی پنل ایران
فضا
2048مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
25 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
دیتاسنتر زیرساخت
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
4
دیگر امکانات
نامحدود
1,550,000 ریال
سه ماهه
5گیگابایت سی پنل ایران
فضا
5120مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
50 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
دیتاسنتر زیرساخت
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
5
دیگر امکانات
نامحدود
550,000 ریال
ماهانه
7 گیگابایت سی پنل ایران
فضا
7168مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
50 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
دیتاسنتر زیرساخت
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
5
دیگر امکانات
نامحدود
1,000,000 ریال
ماهانه
10گیگابایت سی پنل ایران
فضا
10240مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
100 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
دیتاسنتر زیرساخت
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
10
دیگر امکانات
نامحدود
1,450,000 ریال
ماهانه
15گیگابایت سی پنل ایران
فضا
15360مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
100 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
برج میلاد
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
12
دیگر امکانات
نامحدود
1,950,000 ریال
ماهانه
20 گیگابایت سی پنل ایران
فضا
20480مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
150 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
دیتاسنتر زیرساخت
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
15
دیگر امکانات
نامحدود
2,950,000 ریال
ماهانه
30 گیگابایت سی پنل ایران
فضا
30720مگابایت
ترافیک ماهیانه
نامحدود!
کنترل پنل
Cpanel
نوع هارد
پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل
سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس
150 عدد
وب سرور
لایت اسپید
محل سرور
دیتاسنتر زیرساخت
پنل
سی پنل
پارک دامنه
نامحدود
افزودن دامنه اضافی
20
دیگر امکانات
نامحدود