عربة التسوق

المنتجات والخدمات

200مگابایت سی پنل ایران
فضا :200 مگابایت
ترافیک ماهیانه :نامحدود!
کنترل پنل :Cpanel
نوع هارد: پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل: سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس: 2 عدد
وب سرور : لایت اسپید
محل سرور: دیتاسنتر زیرساخت
پنل: سی پنل
پارک دامنه: نامحدود
افزودن دامنه اضافی: 1
دیگر امکانات : نامحدود
250,000 ریال نصف سنوي
500,000 ریال سنوي
850,000 ریال سنتين
500مگابایت سی پنل ایران
فضا :500 مگابایت
ترافیک ماهیانه :نامحدود!
کنترل پنل :Cpanel
نوع هارد: پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل: سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس: 5 عدد
وب سرور : لایت اسپید
محل سرور: دیتاسنتر زیرساخت
پنل: سی پنل
پارک دامنه: نامحدود
افزودن دامنه اضافی: 2
دیگر امکانات : نامحدود
400,000 ریال نصف سنوي
800,000 ریال سنوي
1,500,000 ریال سنتين
1گیگابایت سی پنل ایران
فضا :1024مگابایت
ترافیک ماهیانه :نامحدود!
کنترل پنل :Cpanel
نوع هارد: پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل: سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس: 15 عدد
وب سرور : لایت اسپید
محل سرور: دیتاسنتر زیرساخت
پنل: سی پنل
پارک دامنه: نامحدود
افزودن دامنه اضافی: 3
دیگر امکانات : نامحدود
750,000 ریال نصف سنوي
1,500,000 ریال سنوي
2گیگابایت سی پنل ایران
فضا :2048مگابایت
ترافیک ماهیانه :نامحدود!
کنترل پنل :Cpanel
نوع هارد: پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل: سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس: 25 عدد
وب سرور : لایت اسپید
محل سرور: دیتاسنتر زیرساخت
پنل: سی پنل
پارک دامنه: نامحدود
افزودن دامنه اضافی: 4
دیگر امکانات : نامحدود
1,250,000 ریال نصف سنوي
2,500,000 ریال سنوي
5گیگابایت سی پنل ایران
فضا :5120مگابایت
ترافیک ماهیانه :نامحدود!
کنترل پنل :Cpanel
نوع هارد: پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل: سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس: 50 عدد
وب سرور : لایت اسپید
محل سرور: دیتاسنتر زیرساخت
پنل: سی پنل
پارک دامنه: نامحدود
افزودن دامنه اضافی: 5
دیگر امکانات : نامحدود
1,200,000 ریال ربع سنوي
2,400,000 ریال نصف سنوي
4,600,000 ریال سنوي
10گیگابایت سی پنل ایران
فضا :10240مگابایت
ترافیک ماهیانه :نامحدود!
کنترل پنل :Cpanel
نوع هارد: پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل: سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس: 100 عدد
وب سرور : لایت اسپید
محل سرور: دیتاسنتر زیرساخت
پنل: سی پنل
پارک دامنه: نامحدود
افزودن دامنه اضافی: 10
دیگر امکانات : نامحدود
700,000 ریال شهري
2,100,000 ریال ربع سنوي
4,200,000 ریال نصف سنوي
8,400,000 ریال سنوي
20 گیگابایت سی پنل ایران
فضا :20480مگابایت
ترافیک ماهیانه :نامحدود!
کنترل پنل :Cpanel
نوع هارد: پرسرعت SSD
نوع کانفیگ سیستم عامل: سرور ابری (Cloud) لینوکس
دیتابیس: 150 عدد
وب سرور : لایت اسپید
محل سرور: دیتاسنتر زیرساخت
پنل: سی پنل
پارک دامنه: نامحدود
افزودن دامنه اضافی: 15
دیگر امکانات : نامحدود
1,500,000 ریال شهري
3,900,000 ریال ربع سنوي
7,000,000 ریال نصف سنوي
13,000,000 ریال سنوي